Cele fundacji

Cele Fundacji

  • promocja zdrowego stylu życia i jego wpływu na kondycje fizyczną i psychiczną oraz wygląd
  • podnoszenie świadomości oraz realizacja projektów dotyczących profilaktyki zdrowotnej (w tym wczesnej diagnostyki)
  • promowanie rozwiązań i technologii mających wpływ na stan zdrowia oraz wygląd