Statut fundacji

Cele szczegółowe Fundacji:

 • zwiększenie dostępności informacji publicznej, związanej z profilaktyką zachorowań (w tym także na choroby nowotworowe)
 • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej diagnostyki, a przez to wzrost wykrywalności i wyleczalności chorób
 • podnoszenie świadomości na temat skutków zanieczyszczenia środowiska oraz jego negatywnego wpływu na zdrowie i urodę, a także informowanie o sposobach radzenia sobie z tym problemem
 • zwiększenie dostępności informacji na temat dostępnych metod leczenia i sposobów diagnostyki (dedykowanym również chorobom nowotworowym, w szczególności przewodu pokarmowego oraz skóry)
 • stworzenie przestrzeni społecznej dla profesjonalnej wymiany informacji i doświadczeń w zakresie profilaktyki prozdrowotnej
 • działalność w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i dbałości o wygląd
 • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie dbałości o profilaktykę zdrowia, jako elementu zdrowego stylu życia
 • propagowanie zdrowego stylu życia, dbania o kondycje fizyczną, psychiczną oraz wygląd
 • propagowanie i informowanie na temat metod i rozwiązań umożliwiających pozbycie się lub eliminowanie dolegliwości powodujących problemy zdrowotne
 • rozwijanie i propagowanie postaw aktywnego i zdrowego trybu życia u osób z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak: cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby wieńcowe, otyłość, nowotwory, udar, zawał serca, depresja, uzależnienia itd.
 • zwiększenie świadomości kobiet w zakresie dbałości o wygląd (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku 40+/50+), jako elementu wpływającego na kondycję psychiczną, dobre samopoczucie i pewność siebie, a tym samym na jakość życia
 • skupianie wokół Fundacji: pracowników naukowych, działaczy społecznych, lekarzy, kosmetologów i kosmetyczek, jak również przedstawicieli innych branż, którzy będą wspierać realizację celów zawartych w statucie Fundacji.
 • świadczenie konsultacji i porad z zakresu dbania o zdrowie i urodę we współpracy ze specjalistami: lekarzami, kosmetologami, dietetykami, fizjoterapeutami.

Jak działa Fundacja?

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej, propagatorskiej, informacyjnej, wydawniczej w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki, zdrowego oraz aktywnego stylu życia i dbania o swój wygląd oraz o kondycję psychiczną
 • inicjowanie i wspieranie zachowań oraz prowadzenie działań propagujących zdrowy styl życia oraz potrzebę wykonywania badań profilaktycznych
 • organizację: szkoleń, eventów, pikników, spotkań i innych
 • organizowanie forum, spotkań umożliwiających dostęp do informacji szerokiemu gronu osób, dotyczących profilaktyki nowotworów przewodu pokarmowego i skóry oraz innych
 • współpracę z wykwalifikowaną kadrą lekarzy, specjalistów, fizjoterapeutów, kosmetologów, dietetyków, trenerów personalnych
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych i kosmetologicznych
 • poradnictwo z zakresu dbania o zdrowie i urodę we współpracy ze  specjalistami, lekarzami, kosmetologami, dietetykiem, fizjoterapeutą

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

FUNDACJA Skopia Zdrowie i Uroda – POBIERZ KRS

FUNDACJA_SKOPIA_ZDROWIE _I_URODA_KRS